Make your own free website on Tripod.com

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System

                                             Klik pada tajuk untuk pautan
 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

Semester 2

Rancangan Pembelajaran

1 2 3 4 5

Lesson Plan

1 2 3 4 5

Job Sheet

1 2 3 4 5

Kertas Penerangan

1 2 3 4 5

Nota Teori

1 2 3 4 5

Assignment

1 2 3 4 5
 Test  1 2 3 4 5
  Subjek Teori 1 2 3 4 5
  Pengenalan CCP 2062 1 2 3 4 5
  Penempatan dan Penyusunan Radas Kebersihan 1 2 3 4 5
  Kumpulan Radas Kebersihan 1 2 3 4 5
  Sistem Pembetungan Domestik 1 2 3 4 5
  Peraturan Pemasangan Sistem Saliran 1 2 3 4 5
  Penyokong pembetungan / saliran 1 2 3 4 5
  Jenis-jenis sistem pembetungan 1 2 3 4 5
  Pengujian paip betungan 1 2 3 4 5
  Sistem paip tumpu 1 2 3 4 5
  Pengenalan jenis-jenis perangkap 1 2 3 4 5
  Perangkap saliran 1 2 3 4 5
  Pengenalan lurang 1 2 3 4 5
  Jenis dan kegunaan lurang 1 2 3 4 5
  Lubang serap terus 1 2 3 4 5
  ujian 2 (10%) 1 jam 1 2 3 4 5
  Amali 1 2 3 4 5
  Pengenalan paip betungan 1 2 3 4 5
  Membina penyokong paip saliran dan paip betungan 1 2 3 4 5
  Menguji penyambungan paip pembetungan dan paip saliran 1 2 3 4 5
  Memasang sistem paip tumpu 1 2 3 4 5  
  Memasang jenis-jenis perangkap 1 2 3 4 5
  Latihan membina lurang 1 2 3 4 5
  Menguji pemasangan lurang 1 2 3 4 5
  Membina lubang serap terus 1 2 3 4 5
  Menguji pembinaan lubang serap 1 2 3 4 5
  Ujian Akhir 1 2 3 4 5

Menu | Basic Construction | Water Supply 1 | Technical Drawing | Computer Applications | Plumbing Science | Plumbing Maintenance | Water Supply2 | Computer Aided Design | Surveying | Blueprint Reading | Drainage System | Welding Practice | Contract Procedure | Estimating | Plumbing Design | Pumping System | Sewage Treatment | Sewerage System