Make your own free website on Tripod.com

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas

                                       

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

Pengajian Teknikal

Teori

Amali

 

Pengajian Am

Bahasa Inggeris

Pendidikan Islam

Keusahawanan

Pengajian Malaysia

 

Kokurikulum

Persatuan Bulan Sabit Merah

Pertahanan Awam

Pasukan Simpanan Tentera darat

Kadet Bomba

Kelab - Kelab

 

Latihan Loji

Latihan Loji diadakan didalam semester tiga bertujuan bagi mendedahkan kepada pelatih dengan keadaan sebenar ditapak kerja

 

 

            

 

 

          

 

 

 

 

Sebahagian daripada Latihan yang dijalankan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas