Make your own free website on Tripod.com

           

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Am
Kokurikulum
Galari Foto
Maklum Balas

 

                   Objektif Latihan Kemahiran MARA

Menggalak , membimbing , melatih dan membantu Bumiputra supaya menyertai dengan aktif dan maju dalam kegiatan perdagangan dan perusahan kecil dan sederhana kearah pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputra yang berjaya dan kukuh .

                                    Objektif

Menambah bilangan penglibatan Bumiputra dalam industriterkini yang mencerminkan Komposisi Kaum Malaysia .

                                       Visi

Menjadi sebuah Institusi Latihan Teknikal yang cemerlang bertaraf dunia
    
                                  Misi

Melatih dan mengeluarkan tenaga kerja yang berilmu ,berketrampilan , berakhlak mulia , berdisiplin dan berdaya saing .

                                      Moto

Bersama Berhijrah Membina Budaya Kecermelangan Kemahiran .
 

                        Alamat IKM Kuching

Ikm Kuching ,Jalan Kemahiran Off Jalan Sultan tengah 93050 Kuching , Sarawak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Am • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas